Menu

We verwijzen naar het artikel in ons jaarverslag 2016 en onze Circulaire 17 van 2017. Op 7 juli 2017 ging het IMO Marine Environment Protection Committee (MEPC) akkoord met een gewijzigd invoeringsschema wat betreft de installatie van het Ballast Water Management (BWM) systeem voor schepen die vóór 8 september 2017 gebouwd zijn. Nieuwe schepen die op of vóór 8 september 2017 gebouwd zijn (kiel gelegd) moeten bij oplevering een geïnstalleerd BWM systeem hebben.

Het gewijzigde schema voor bestaande schepen ziet er als volgt uit:

Bestaande schepen:

Onder de overeengekomen MEPC tekst wordt voor bestaande schepen (kiel gelegd vóór 8 september 2017) de gewijzigde datum waarop aan de eisen voldaan moet zijn gekoppeld aan het “International Oil Pollution Prevention (IOPP) renewal survey” dat regelmatig uitgevoerd wordt conform MARPOL Annex I. Afgesproken is dat de datum waarop aan de eisen van het BWM verdrag voldaan moet zijn het eerste of tweede IOPP renewal survey wordt dat na de datum van inwerktreding van het BWM verdrag plaatsvindt (i.e. 8 september 2018) in overeenstemming met het volgende schema:

  1. Voldoen ten tijde van het eerste IOPP renewal survey dat na de datum van inwerktreding van het BWM verdrag plaatsvindt: van toepassing indien dit eerste renewal survey afgerond is op of na 8 september 2019, of indien er een eerder renewal survey afgerond is in de periode tussen 8 september 2014 en 8 september 2017.

  2. Voldoen ten tijde van het tweede IOPP renewal survey dat na de datum van inwerktreding van het BWM verdrag plaatsvindt: van toepassing indien het eerste renewal survey (na de datum van inwerktreding van het BWM verdrag) uiterlijk 8 september 2019 afgerond is en op voorwaarde dat er geen voorafgaand renewal survey is geweest dat afgerond is de periode tussen 8 september 2014 en 8 september 2017.

Bestaande schepen gebouwd vóór 8 september 2017 die niet verplicht zijn een IOPP renewal survey onder MARPOL Annex I uit te voeren moeten uiterlijk 8 september 2024 voldoen aan de D-2 standaard onder het BWM verdrag.

De beslissing van het MEPC heeft geen invloed op de voorschriften ingevoerd door de US Coast Guard voor schepen die in Amerikaanse wateren opereren. Schepen die in Amerikaanse wateren opereren moeten voldoen aan de VS BWM regels ongeacht de status van het schip onder het BWM verdrag. Daarnaast merken we op dat de staat California zijn eigen BWM standaarden heeft gemaakt.

Samengevat zijn de in de VS goedgekeurde BWM methoden:

  • Gebruik een door de US Coast Guard goedgekeurd type BWM systeem;

  • Gebruik alleen water afkomstig van een VS openbaar water systeem (PWS);

  • Gebruik een alternatief management systeem (AMS) [Let op: slechts vijf jaar geldig vanaf de oorspronkelijke datum waarop aan de eisen voldaan had moeten zijn, wat inclusief de uitgestelde datum is];

  • Loos ballastwater niet in Amerikaanse wateren (inclusief de territoriale wateren tot 12 nautische mijlen uit de kust); of

  • Loos in een installatie aan land of in een ander schip teneinde het ballastwater te behandelen (waarvan er vooralsnog nog geen een is goedgekeurd).