Menu

Wij refereren aan eerdere circulaires omtrent stakingen in Spanje (Jaargang 2017-3, 4, 6 en 11). De vakbonden hebben aanvullende stakingen aangekondigd gedurende de periode 26 juni to 8 juli 2017.