Menu

Rechtsbijstand Beroepsvaart

foto binnenvaart2

 

De NNPC verleent rechtsbijstand aan verzekerden en leden van EOC op het gebied van de beroepsvaart. Rechtsbijstand voor de beroepsvaart kan worden verleend wanneer er een geschil is met een bevrachter of een werf, en bij schade als gevolg van een aanvaring. Bij de NNPC bent u verzekerd van ruime kennis van de binnenvaart sector. 

 

btn meerinfo

Rechtsbijstand Particulier

foto binnenvaart3 

Naast rechtsbijstand voor de beroepsvaart verleent de NNPC ook bijstand voor juridische geschillen die plaatsvinden buiten de uitoefening van het beroep. Mochten er zich particuliere geschillen voordoen dan kan EOC de NNPC inschakelen voor het verlenen van juridische bijstand.  

 

btn meerinfo

P&I verzekering

foto binnenvaart1 

In nauwe samenwerking met toen nog EFM Onderlinge Schepenverzekering en Oranje Scheepsverzekeringen heeft de NNPC in 2013 een uitgebreide binnenvaart P&I verzekering samengesteld, speciaal toegesneden op de beroepsvaart. Per 1 januari 2014 is de collectieve P&I verzekering van EOC Scheepsverzekeringen ondergebracht bij de NNPC.      

 

btn meerinfo

Nieuws

De verschuldigdheid van overliggeld bij lossing buiten werktijd op grond van het Tijdelijke Besluit laad- en lostijden en overliggeld in de binnenvaart 2011.

De verschuldigdheid van overliggeld bij lossing buiten werktijd op grond van het Tijdelijke Besluit laad- en lostijden en overliggeld in de binnenvaart 2011.

Lees meer...

EOC Expertise bv

EOC beschikt over een eigen expertise dienst, de EOC Expertise BV, die naast leden voor leden van EOC ook voor derden werkt. De EOC Expertise BV beschikt over meer dan tien eigen experts en verzorgt onder meer: Keuringsinspecties, Schade-expertises, Certificering en Technische onderzoeken.

NU OOK RECHTSBIJSTAND VOOR PLEZIERVAARTUIGEN BIJ NNPC

Sinds 2012 is er een samenwerkingsverband tussen de NNPC en EOC (toen nog Efm en Oranje). Zo verleent de NNPC aan 3500 leden en verzekerden van EOC rechtsbijstand en is er een speciale P&I verzekering voor de binnenvaart samengesteld.
Met ingang van 1 januari 2016 worden de werkzaamheden uitgebreid met een rechtsbijstandverzekering voor ruim 15.000 pleziervaartuigen.
Leden en verzekerden van EOC zijn bij de NNPC verzekerd van ruime kennis van de binnenvaart sector en een snelle en vakkundige afhandeling van juridische problemen.

 

 

 

Woonschepen

woonschip4

 

Eigenaren van woonschepen kunnen een beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering wanneer er onder meer sprake is van geschillen met de gemeente en buren. Bij dergelijke juridische problemen kan EOC de NNPC inschakelen.

 

btn meerinfo